Aegisub: Tạo phụ đề hiệu ứng Karaoke cho video


Huỳnh Mai Anh Kiệt


28/03/2012