Giả Tịnh Văn: "Phận má hồng" nhiều trắc trở


P.V


05/08/2011