“Chưa bao giờ tôi thấy phụ nữ Việt Nam xấu như bây giờ”


Đông Nhiên


07/09/2011