"Ông bầu" Minh Chánh làm người mẫu


P.V


16/04/2013