Nên ở trong nhà hay chạy ra ngoài khi động đất?


PV


23/04/2012