Người đàn ông 50 tuổi nhập viện vì nghịch "của quý"


Vương Linh


18/03/2012